سوالات متداولی که مشتریان ما می پرسند

1منظور شما از باربری واتوبار چیست؟
حمل ونقل اثاثیه ى منزل،کالاهای اداری وتجاری ادارات.
2منظور شما از بیمه ی باربری چیست؟
بیمه ی حمل ونقل کالا پوششی است که شرکت بیه گر ،درمقابل دریافت حق بیمه متناسب با ارزش بار از بیمه گذار، تعهد میکند که چنانچه کالای مورد نظر درجریان حمل ونقل ، آسیب ببیند و یا اینکه در اثر واژگونی خودرو، تصادف و یا آتش سوزی ، به بار آسیب وارد شود ، جبران خسارت نماید.
3آیا اتوبارپاسارگاد بار رابیمه می کند؟
بله اتوبار پاسارگاد ،از زمان تحویل گرفتن بار،تالحظه ی تحویل دادن آن به مشتری،متعهد به جبران خسارت های وارده وبیمه ى بار می باشد.
4حمل ونقل بار در اتوبارپاسارگاد،چگونه انجام می شود؟
حمل ونقل به صورت درون شهری وبرون شهری وترانزیت انجام می شود.